Projektovanie

Projektová príprava

 • kompletná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavieb
 • inžinierskych stavieb
 • občianskych a priemyselných stavieb
 • bytových a rodinných domov
 • polyfunkčných objektov
 • rekonštrukcií jednotlivých druhov stavieb
 • architektonicko - výtvarné návrhy, 3D fotorealistické vizualizácie

Spolupráca počas projektovej prípravy a realizácie

 • zabezpečenie vydania základných architektonických podmienok pre výstavbu vo vybranom území od orgánov štátnej správy.
 • autorský dozor počas realizácie stavieb.

Inžinierska činnosť počas projektovej prípravy a realizácie

 • zabezpečenie vstupných podmienok pre lokalizáciu stavby
 • zabezpečenie všetkých potrebných výskumov, prieskumov a meraní, príprava územia stavby
 • inžinierska činnosť pre zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného povolenia
 • odborná spolupráca pri výbere zhotoviteľa stavby a interiérov
 • odborný stavebný dozor počas realizácie stavby v zmysle Stavebného zákona
 • koordinácia pri príprave a realizácii medzi jednotlivými subdodávateľmi, odborné konzultácie