O nás

Spoločnosť KApAR, s.r.o. vznikla 24. 05. 2005 zápisom do obchodného registra na okresnom súde v Prešove pod číslom 16254/P.

Hlavnou náplňou spoločnosti je:

  • Spracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov v súlade s platnou legislatívou.
  • Komplexné zabezpečenie všetkých technických podkladov potrebných pre spracovanie dokumentácie stavieb, vrátane legislatívneho poradenstva.
  • Komplexná projektová dokumentácia stavieb v požadovanom rozsahu, vrátane koordinácie jednotlivých zložiek projektu.
  • Individuálny prístup ku každému klientovi.
  • Činnosť kancelárie na území celého Slovenska.